QUY TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Trong thời gian vừa qua, L.T.A nhận được rất nhiều thư yêu cầu tư vấn khách hàng gửi. Để có thể tư vấn trọn vẹn và tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi xin gửi quy trình tư vấn cho khách hàng tham khảo để biết cách thức làm việc của L.T.A.

  1. MỤC ĐÍCH TƯ VẤN :

- Giúp chủ đầu tư định hướng được phong cách thiết kế , đồng thời theo dõi, cung cấp thông tin, lựa chọn, chấp thuận và giám sát tiến độ thực hiện dự án.

- Giúp người tư vấn tiếp nhận, phản hồi các dữ liệu thiết kế của chủ đầu tư,  những thông tin tư vấn mà khách hàng nhận được.

  1. YÊU CẦU TƯ VẤN :

-  Đối với chủ đầu tư (CĐT): Cung cấp thông tin đầy đủ cần thiết của dự án về sơ đồ đất, hướng công trình,..để làm cơ sở, dữ liệu thiết kế. CĐT cần nhất quán, xuyên suốt và theo đúng trình tự thực hiện dự án.

-  Đối với người tư vấn (NTV): Trình bày đầy đủ các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu.

  1. SỐ LƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN:

-  Việc lựa chọn địa điểm và thời điểm cho mỗi lần tư vấn do người tư vấn và khách hàng thoả thuận.

-  Thời gian tư vấn gồm 06 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút , các lần tư vấn cách nhau 1 tuần làm việc.

-  Các buổi tư vấn sẽ được lập biên bản công việc, là cơ sở thông tin dữ liệu và pháp lý cho việc thiết kế triển khai tiếp theo.

  1. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC BUỔI TƯ VẤN:

- Buổi 1:

 Khách hàng sẽ nhận được các thông tin, biểu mẫu điền thông tin khách hàng, L.T.A  sẽ tư vấn các gói dịch vụ để giúp Khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hơp với nhu cầu của mình. Sau k hi đăng ký dịch vụ, Khách hàng yêu cầu tư vấn và trao đổi về các thông tin có liên quan và ký xác nhận yêu cầu tư vấn.

- Buổi 2:  

L.T.A sẽ trình bày phương án thiết kế sơ phác ( tối đa 2 phương án) cùng với báo giá dựa trên những thông tin do quý khách cung cấp trong buổi làm việc đầu tiên.

- Buổi 3:  

Sau khi quý khách hài lòng với phương án thiết kế sơ bộ, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thiết kế chính thức (HĐTK), giá trị của hợp đồng được tính trên cơ sở dữ liệu của phương án thiết kế sơ bộ và gói thiết kế mà quý khách lựa chọn. Ngay sau khi ký kết HĐTK, khách hàng tiến hành tạm ứng chi phí ngay 40% giá trị của HĐTK và quá trình triển khai thiết kế được bắt đầu.

      Lưu ý: Trước khi ký hợp đồng, quý khách không mất bất kỳ khoản phí nào, nhưng tất cả các phương án thiết kế sơ bộ trên sẽ không được bàn giao ( kể cả hồ sơ bằng giấy hoặc bằng file.)

- Buổi 4: 

L.T.A sẽ bàn giao cho khách hàng bộ hồ sơ thiết kế sơ bộ phương án chọn bao gồm  các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh sơ phác, quý khách sẽ ký nhận vào hồ sơ thiết kế sơ bộ này và đây là  cơ sở kỹ thuật để L.T.A  tiến hành  triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (TKKTTC).

      Ngay sau khi ký nhận vào hồ sơ thiết kế sơ bộ, khách hàng tiến hành tạm ứng ngay 30% giá trị của HĐTK để quá trình triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được bắt đầu.

      Sau thời gian từ 2-3 tuần hoặc thời gian thống nhất theo hợp đồng kể từ khi bàn giao hồ sơ thiết kế sơ bộ, L.T.A sẽ hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

- Buổi 5:

 Hai bên tiến hành bàn giao hồ sơ TKKTTC, quý khách làm thủ tục thanh quyết toán hết phần còn lại của hợp đồng thiết kế (30% giá trị của HĐTK) và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

  1. CÁC ĐIỂM LƯU Ý :

            Sau khi khách hàng đã ký đồng ý vào hồ sơ thiết kế sơ bộ, nếu khách hàng muốn thay đổi ý đồ kiến trúc thì phải thanh toán chi phí phát sinh thêm 30% giá trị hợp đồng đã ký kết.

<< Quay về trang Dịch vụ