GÓI 5: THIẾT KẾ CẢI TẠO

Đơn giá tư vấn thiết kế kiến trúc cải tạo, tùy theo mức độ phức tạp về kết cấu công trình (theo sự đánh giá của bộ phận thiết kế kết cấu dựa trên các kết quả khảo sát hiện trạng): Nhân hệ số  k = 1,1  đến 1,3 với các đơn giá tương ứng  trong từng gói thiết kế trên mà quý Khách hàng lựa chọn tùy mức độ.

LƯU Ý

  • Các đơn giá cải tạo không bao gồm phí đo vẽ hiện trạng (10.000đ/m2).

Hệ số trên áp dụng cho các hợp đồng cải tạo có giá trị trên 10.000.000đ. Nếu nhỏ hơn mức này, thiết kế phí sẽ được tính thành gói: 10.000.000đ.

<< Quay về trang Dịch vụ