KHU SINH THÁI U MINH THU NHỎ

* Địa điểm: TP Cà Mau – Tỉnh Cà Mau. * QUI MÔ - Diện tích đất: 106.400 m2 - Tổng diện tích xây dựng : 11.200 m2 - Mô tả công trình:03 tầng .

<< Quay về trang Dự án