Trung tâm Ẩm thực Hòa Giang

Địa chỉ: Lô A, 9 - 3 - 7 Khu Lấn biển - TP. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

<< Quay về trang Dự án